SynergyPRO Sports Management młodym zawodnikom oferuje połączenie koszykówki i edukacji.

Oferta dedykowana jest trzem grupom wiekowym:

Dla zawodników poniżej 16-ego roku życia, w wieku 17-20 lat, 21-24 lat

Podstawowym celem oferty dedykowanej młodym zawodnikom jest umożliwienie połączenia uprawiania koszykówki z solidną edukacją.

Oferta dla młodych zawodników umożliwia podjęcie edukacji oraz gry zarówno w Polsce, w Europie jak i USA.